Strona główna 9 Holandia 9 Ulgi podatkowe w Holandii

Ulgi podatkowe w Holandii

lis 10, 2022

Polacy pracujący w Holandii, którzy za pośrednictwem swojego pracodawcy mają odprowadzany podatek dochodowy w Holandii, mają możliwość jego odzyskania. Trzeba tylko wiedzieć jakie ulgi podatkowe w Holandii odliczyć. Zwrot podatku z Holandii nie należy się jednak każdemu podatnikowi.

O czym pamiętać, by rozliczając podatek z pracy w Holandii zyskać dodatkową korzyść, jaką jest zwrot podatku? Każdemu podatnikowi polecamy ulgi podatkowe w Holandii.

Kiedy podatnikowi należą się ulgi podatkowe w Holandii?

Fakt, że rezydentom podatkowym przysługują ulgi jest oczywisty ale co, jeśli taki status nie przysługuje podatnikowi? Czy ominie go pozytywny rezultat rozliczenia podatku dochodowego za pracę na terenie Holandii? Nie!

Prawo do ulg przysługuje, gdy dochód z Holandii stanowi 90% “dochodu światowego” w danym roku podatkowym. Ta sama zasada obowiązuje dla osób dokonujących wspólne rozliczenie podatku z Holandii. Dochód osiągnięty na terenie Niderlandów musi stanowić min. 90% sumy dochodów osiągniętych poza tym krajem. Nie jest potrzebny status rezydenta w Holandii, aby w pełni skorzystać z ulg podatkowych w Holandii.

Potwierdzenie prawa do ulg podatkowych

Potwierdzeniem wysokości tego dochodu oraz tym samym prawa do ulg jest “zaświadczenie o dochodach”. To udostępnione przez holenderski urząd skarbowy druk, który musi zostać wypełniony i opieczętowany w polskim urzędzie skarbowym. Aby jednak polski urzędnik mógł go wypełnić musi poznać informacje o Twoich dochodach. W tym celu konieczne jest rozliczenie PIT 36 ZG.

zaświadczenie o dochodach

Dlaczego warto mieć zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego?

Urzędy skarbowe, holenderski oraz polski, mają możliwość kontaktowania się ze sobą w celu weryfikacji dochodów, jednak potwierdzenie prawa do ulg podczas rozliczenia leży ściśle w interesie podatnika, dlatego też ważne jest by potwierdzić swoje prawo przed holenderskim urzędem skarbowym (belastingdienst). O czym wielu podatników zapomina.

Brak potwierdzenia prawa do ulg

Próba skorzystania z ulgi bez potwierdzenia może zakończyć się wydaniem przez urząd decyzji na niekorzyść podatnika. Zdarza się też, że mimo wysłanego do urzędu zaświadczenia wykazującego przychody podatnika, urząd prosi o ponowne jego wysłanie w ciągu 6 tygodni. Jest to rutynowa kontrola – w takiej sytuacji musimy dosłać ponownie nowe “Zaświadczenie o dochodach” w oryginale. W przeciwnym razie podatnik straci przysługujące mu ulgi podatkowe.

Osobna sytuacja tyczy się podatników, którzy rozliczali już swoje dochody w Holandii, posiadali w rozliczanym roku prawo do ulg oraz przedstawiali już Zaświadczenie o dochodach. Te osoby rozliczając rok kolejny (następujący po uprzednio rozliczanym roku) mogą pominąć dołączanie tego dokumentu. Warunkiem jest posiadanie przez nich prawa do ulg również w rozliczanym roku podatkowym.

Zwolnieni z obowiązku potwierdzenia swoich ulg za pomocą Zaświadczenia są również podatnicy, który w rozliczanym roku byli cały rok zameldowani w Niderlandach.

Ogólna ulga podatkowa – rozłąkowe

Ulga algemene heffingskorting potocznie nazywana “rozłąkowym” często jest traktowana jako główna ulga podatkowa. Jest to ulga dla osób będących w związku małżeńskim. Jednak z ulgi tej podatnik może skorzystać także wspólnie z tzw. partnerem fiskalnym. Zaliczamy do nich:

 • osoby niezamężne posiadające notarialne potwierdzenie konkubinatu,
 • osoby niezamężne wspólnie zameldowane przez cały rok i posiadające wspólne dziecko,
 • osoby niezamężne wspólnie zameldowane przez cały rok i będące współwłaścicielami mieszkania, w którym są zameldowane.

Ile wynosi algemene heffingskorting?

Rozłąkowe dla osób będących w związku małżeńskim, na rok podatkowy 2022 to maksymalnie 193 €. Warto dodać, że rok 2022 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można skorzystać z tej ulgi. Jej wysokość jest zależna od wysokości odprowadzonego podatku od wynagrodzenia, tzn. nie otrzymamy więcej niż odprowadzono do urzędu.

W tym przypadku zarówno podatnik jak i małżonek musi udowodnić prawo do ulg przedkładając “zaświadczenie o dochodach” z urzędu skarbowego z Polski.

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko poniżej 12 r.ż.

Ulga podatkowa na dziecko poniżej 12 roku życia określana jest jako inkomensafhankelijke combinatiekorting. By zastosować tę ulgę podatkową w ramach zeznania podatkowego należy spełniać następujące warunki:

 • posiadać dziecko przed 12 rokiem życia,
 • być zameldowanym z dzieckiem pod wspólnym adresem przez co najmniej pół roku w danym roku rozliczeniowym,
 • posiadać meldunek tylko w Holandii lub tylko w Polsce.

Jeśli podatnik jest zameldowany w Holandii oraz jednocześnie razem z dzieckiem w Polsce, ulga nie przysługuje. Naliczona kwota jest zależna od tego, jakiej wysokości odprowadzono podatek oraz jaki był przepracowany okres.

Jakie dokumenty powinno się przygotować by potwierdzić prawo do ulgi na dziecko

Dokumenty jakie podatnik powinien mieć w gotowości, ponieważ urząd najprawdopodobniej poprosi o potwierdzenie to:

 • akt urodzenia dziecka na druku europejskim (wielojęzyczne),
 • potwierdzenie wspólnego zameldowania w oryginale oraz w wersji wielojęzycznej z urzędu lub też zamiennie wersja w języku Polskim oraz tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub niderlandzki.

Ważne, aby pamiętać, że jeśli podatnikowi nie należy się ulga na dziecko, a pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie socjalne, podatnikowi przysługuje zasiłek na dziecko z Holandii – Kinderbijslag, w danym roku podatkowym.

Dodatkowe odliczenia poniesionych kosztów

Dodatkowo możliwe do rozpisania (odliczenia) w ramach rozliczenia są koszty poniesione z tytułu:

 • zapłaconych alimentów na małżonka,
 • ciężkiej choroby lub niepełnosprawności,
 • opieki nad osobą poważnie upośledzoną, jeśli przebywa ona w Holandii,
 • odbycia kursów niezbędnych do wykonywania zawodu w Holandii,
 • darowizn na organizacje charytatywne lub kościół w Holandii,
 • utrzymania budynków będących zabytkami holenderskimi,
 • pożyczek udzielonych nowym przedsiębiorcom zaczynającym działalność w ramach holenderskiego systemu podatkowego,
 • zakupu domu lub też kwotę odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego w holenderskim banku.

Jak potwierdzić koszty wykazywane w rozliczeniu

Warto posiadać dokumentację potwierdzającą poniesione koszty, w każdym momencie urząd może zwrócić się z prośbą o ich potwierdzenie, czyli przedstawienie faktur, rachunków lub potwierdzeń wykonanych przelewów.

Ulgi podatkowe w Holandii

Podsumowanie

Ulgi podatkowe obowiązują, kiedy jesteśmy rezydentem podatkowym Holandii oraz kiedy nie jesteśmy, ale mamy prawo do ulg. Holenderski urząd skarbowy Belastingdienst, zawsze może poprosić o dodatkowe potwierdzenia. Warto jednak je uwzględnić przygotowując rozliczenie, gdyż dzięki nim podatnik zapłaci niższe podatki.

TimeTax

Decydując się o zwrot podatku z Holandii wraz z zastosowaniem ulg podatkowych, warto wybrać specjalistę w tym zakresie. TimeTax od 2006 roku pomaga zebrać stosowne dokumenty, opracowuje je i przesyła przygotowaną deklarację podatkową do holenderskiego urzędu skarbowego. Zebrana wiedza i doświadczenie przekładają się na satysfakcję setek klientów co rok. Jeżeli chcesz poznać szacunkowy wynik rozliczenia z ulgami – kalkulator zwrot podatku z Holandii został przygotowany właśnie dla Ciebie.

4.7/5 (12)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też