Strona główna 9 Niemcy 9 Kirchensteuer

Kirchensteuer

lis 18, 2022

Kirchensteuer, czyli podatek kościelny, to podatek pobierany od członków wspólnot religijnych mających tzw. osobowość prawną w Niemczech.

Kirchensteuer - stawka podatku kościelnego

Cel pobierania podatku kościelnego

Za pomocą podatku kościelnego wspólnoty finansują większość swojej działalności. Zasadniczo podatki kościelne podlegają administracji kościelnej, istnieje jednak możliwość przeniesienia administracji tymi podatkami na państwowe organy finansowe co ma miejsce regularnie.

Podatek kościelny jest więc zazwyczaj pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych w poszczególnych krajach związkowych. Z pobierania tego podatku niemiecki urząd skarbowy czerpie również korzyści finansowe, aby zrekompensować nakład pracy urzędników.

Oprócz Kirchensteuer wspólnoty religijne utrzymują się dodatkowo z dotacji państwowych i darowizn na rzecz kościoła.

Podatek kościelny danina pobierana przez Państwo

Podatek kościelny należy to tzw. res mixtae, co oznacza, że zalicza się on zarówno do spraw w jurysdykcji państwowej, jak i do tych należących do wspólnot religijnych.

Na mocy ordynacji niemieckiego prawa podatkowego podatek kościelny jest jednym z przywilejów jakie wspólnoty religijne otrzymały od państwa aby zapewnić sobie finansowanie działalności.

Sposób płacenia Kirchensteuer jest cechą specyficzną dla Niemiec, ponieważ to państwo pobiera środki na poczet działalności w swoim kraju wspólnot religijnych i ideologicznych.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Naliczanie podatku kościelnego

Na wysokość pobieranych zaliczek podatkowych w Niemczech największy wpływ ma przyznanie odpowiedniej klasy podatkowej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą również może być zobowiązana płacić podatek kościelny.

Zaliczki na podatek kościelny pobierane są zazwyczaj miesięcznie do czego podstawą jest miesięczne wynagrodzenie podatnika.

Kto ma obowiązek płacenia podatku kościelnego?

Do odprowadzania podatku kościelnego konieczna jest jednak deklaracja przynależności do danej wspólnoty przez podatnika. Wtedy powstaje obowiązek płacenia tego podatku. Na to czy dana osoba będzie w Niemczech zobowiązana płacić ten podatek oraz na wysokość potrąceń wpływ ma również jej miejsce stałego zameldowania, miejsce stałego pobytu czy też deklarowanego pobytu.

Osoby mające swoje miejsca zamieszkania poza granicami Niemiec mogą być tylko w określonej części roku częściowo zobowiązane do płacenia podatku kościelnego. Wysokość podatku może zależeć również od sytuacji rodzinnej.

Kirchensteuer a ulga na dzieci

Naliczenie podatku kościelnego przy rozliczeniu rocznym

W niektórych sytuacjach, osoby które nie odprowadzały w ciągu roku zaliczek na podatek kościelny również mogą mieć go naliczonego dokonując rozliczenie podatku z Niemiec.

Jeśli na przykład podatnik nie płacił podatku kościelnego będąc członkiem w kościele katolickim odprowadzając zaliczki tylko na podatek dochodowy urząd skarbowy potraktuje tą sytuację tak, że dana osoba przynależy do wspólnoty religijnej i musi opłacać odpowiedni podatek.

Wynika to zazwyczaj z błędnych informacji jakie podatnik udzielił swojemu pracodawcy przy rozpoczęciu stosunku pracy. Wtedy też zgłasza się pracodawcy oprócz miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej przynależność do wspólnot religijnych, tak aby pracodawca poprawnie naliczał i odprowadzał zaliczki oraz obliczał poprawnie miesięczne wynagrodzenie.

Najczęściej spotykane wspólnoty w Niemczech

Wspólnoty religijne jakie przeważają na terenie Niemiec to wspólnoty wyznania rzymsko katolickiego, wspólnoty deklarujące wyznanie ewangelickie oraz wspólnoty żydowskie. Kościół katolicki co prawda również w Niemczech traci osoby deklarujące przynależność, jednak wciąż ma tam liczne grono swoich członków.

W Niemczech mieszka też wiele osób nieprzynależnych do żadnego kościoła. Oni nie są zobowiązani do płacenia podatku kościelnego jeśli formalnie nie należą do żadnej wspólnoty. Samo niechodzenie do kościoła nie zwalnia z płacenia ww. podatku.

Rozliczenie wspólne przy podatku kościelnym

W przypadku rozliczenia wspólnego podatek naliczany jest dla obydwu małżonków/partnerów jeśli oboje są członkami kościoła lub danej wspólnoty. Podatek dochodowy jest podstawą naliczania wymiaru podatku kościelnego za pomocą tabeli podatkowej. Wysokość podatku kościelnego ustalana jest przez przywódców wspólnot religijnych i musi zostać potwierdzona przez władze poszczególnych krajów związkowych.

Kirchensteuer płacenie podatku kościelnego

Stawka podatku od wspólnot religijnych

Stawka Kirchensteuer to obecnie 8% oraz 9% w zależności od kraju związkowego. W Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii obowiązuje 8% stawka podatku kościelnego, zaś w pozostałych landach 9% stawka podatku.

Ulga na dzieci a Kirchensteuer

Duży wpływ na wymiar Kirchensteuer mają uwzględnione w deklaracji podatkowej dzieci będące na utrzymaniu podatnika. Ulga z tytułu posiadania dziecka obniża w znaczny sposób dochód do opodatkowania na podstawie którego określa się pośrednio podatek kościelny. W niektórych krajach związkowych podatek kościelny jest naliczany również od podatku od nieruchomości.

Jak sprawdzić ile podatku zapłacić?

Podatek kościelny jaki należy w danym roku zapłacić widnieje na decyzji podatkowej wystawianej przez Finanzamt lub też w niektórych landach na osobnej decyzji wystawionej przez Kirchensteueramt.

Dodatkowo na decyzjach znajdują się wyliczenia z których wynika sposób naliczenia tego podatku. Jeśli zostały w ciągu roku podatkowego odprowadzone za wysokie zaliczki na poczet tego podatku możemy spodziewać się jak w przypadku podatku dochodowego zwrotu nadpłaconej części.

Jeżeli interesuje Cię szacunkowa kalkulacja Twojego rocznego zeznania możesz skorzystać z darmowego narzędzia: Zwrot podatku z Niemiec Kalkulator.

Podsumowanie

Najlepszym sposobem na zweryfikowanie zasadności odprowadzonego podatku i odzyskanie środków, które nadpłacono w Niemczech jest Rozliczenie podatku z Niemiec. Jak to zrobić?

Timetax uwzględnia Kirchensteuer w deklaracjach podatkowych

TimeTax

Polecamy usługi naszych specjalistów! Dzięki odliczeniom, takim jak ulgi podatkowe i koszty życia w Niemczech odzyskujemy dla naszych klientów średnio kilkaset euro. Skontaktuj się z nami i sprawdź ile możemy uzyskać dla Ciebie - TimeTax kontakt.

4.7/5 (8)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też