Możesz też napisać na kontakt@timetax.pl
i zlecić bezpłatną kalkulację naszym specjalistom.

Zwrot podatku z Anglii

Myślałeś już o dokonaniu rozliczenia podatku z Anglii ale nie wiesz czym jest podatek dochodowy? Może zastanawiasz się czy Twój dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku albo gdzie znajdziesz numer ubezpieczenia społecznego? Nie panikuj! Jesteśmy od tego aby Ci pomóc ze zwrotem podatku!

Aby starać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, konieczne będą dokumenty potwierdzający uzyskanie głównego dochodu. Mówimy tutaj o dokumentach takich jak: P45 (część 1A w kopii, część 2 i 3 w oryginale), który powinieneś otrzymać od pracodawcy w momencie rozwiązania z nim umowy. Jeżeli pracowałeś na przełomie roku podatkowego to otrzymasz także od pracodawcy dokument rozliczenia okresu podatkowego - P60. Źródło dochodów potwierdzisz również przedstawiając pisemne oświadczenie pracodawcy Statement of earnings.

Pracując na podstawie umowy o pracę nie masz obowiązku składania wniosków podatkowych. Najczęściej jest to jednak korzystne - możliwe jest odzyskanie potrąconego podatku. Jeżeli jesteś samozatrudniony masz obowiązek rozliczyć się co roku, a zeznanie podatkowe musisz składać niezależnie od wysokości osiągniętych dochodów oraz czy wyliczony zostanie zwrot podatku z Anglii.

Rok podatkowy w Brytanii trwa od 06 kwietnia danego roku i kończy się 5 kwietnia roku następnego. Pracując w Anglii możesz rozliczyć nawet 4 okresy podatkowe wstecz. Jednak nie zwlekaj. Im wcześniej złożysz dokumenty, tym szybciej zwrot podatku z Anglii trafi na Twoje konto.

Współpraca z TimeTax

Odzyskanie podatku jest niezwykle proste! Pobierz dokumenty, wypełnij je i prześlij całość do nas - nie musisz nawet wychodzić z domu! Jeśli jednak wolisz współpracę stacjonarną, zapraszamy do odwiedzenia jednego z 60 Punktów Obsługi, które znajdują się w całej Polsce. Chętnie pomożemy wypełnić dokumenty a jeżeli masz jakiekolwiek pytania - udzielimy merytorycznego wsparcia na każdym etapie działania. Wykonamy dla Ciebie darmową kalkulację, która pomoże oszacować w jakiej wysokości nadpłacony podatek czeka na Ciebie w urzędzie. Gwarantujemy możliwie największy zwrot podatku a dzięki posiadaniu przez nas statusu oficjalnego agenta podatkowego Twój zgłoszony monit podatkowy będzie rozpatrywany priorytetowo.

Nasi klienci uzyskali średnio 3500zł zwrotu sprawdź czy i Ty możesz zyskać zwrot podatku z Anglii.

Możesz też napisać na kontakt@timetax.pl
i zlecić bezpłatną kalkulację naszym specjalistom.

Współpracujemy z:

finanzamt logo

Jaki jest koszt rozliczenia podatku z Anglii

Rozliczenie indywidualne:

12% pobrane od kwoty zwrotu (nie mniej niż 110 GBP)

U nas rozliczysz się tak jak Ci wygodnie

Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów
Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów? Żaden problem!

Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie w miłej atmosferze otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Pobierz komplet i prześlij do naszej Centrali

Nie masz możliwości udać się do jednego z naszych oddziałów?
Wystarczy pobrać komplet dokumentów, wydrukować, wypełnić zgodnie z instrukcjami i przesłać pocztą tradycyjną ma adres naszej Centrali w Opolu:

TimeTax sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 8
Opole 45-710

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2022,2021,2020,2019 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021,2020,2019 2022,2021 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021 2022,2021,2020

Nasi klienci pracujący w Wielkiej Brytanii odzyskali już

Masz pytania?

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl

  • 12,570 GBP - kwota wolna od podatku 2022/2023
  • 12,570 GBP - kwota wolna od podatku 2021/2022
  • 12,500 GBP - kwota wolna od podatku 2020/2021
  • 12,500 GBP - kwota wolna od podatku 2019/2020
  • 11,850 GBP - kwota wolna od podatku 2018/2019

Jedyne dostępne możliwości, które oferuje brytyjski urząd skarbowy, to przesłanie czeku bezpośrednio na wskazany adres lub wykonanie przelewu w funtach na konto bankowe w angielskim banku. Jeżeli nie masz założonego takowego konta - zwrot podatku z Anglii otrzymasz za pomocą czeku. My zajmiemy się jego realizacją a następnie wykonamy przelew na wskazane przez Ciebie konto walutowe bądź konto złotówkowe.

Zwroty podatku z Wielkiej Brytanii nie zostaną już przesłane przekazem pocztowym na polski adres, nie zostaną wypłacone przelewem w funtach na polskie konto walutowe ani przelewem w złotówkach na konto złotówkowe. Te metody zostały wycofane z brytyjskiego urzędu skarbowego.

Koszt realizacji usługi to 12% (ale nie mniej niż 110 GBP) pobierane z kwoty zwrotu. Przed zawarciem umowy wyliczymy dla Ciebie szacunkową kwotę zwrotu podatku oraz kwotę prowizji, którą pobierzemy po zakończeniu całej procedury. W cenie prowizji zweryfikujemy Twoje dokumenty, wykonamy szacunkową kalkulację, zajmiemy się wysyłką deklaracji podatkowej uwzględniając dane podane w ankiecie osobowej, przeanalizujemy otrzymane przez Ciebie pisma dotyczące rozliczenia, oraz, w razie potrzeby, będziemy kontaktować się telefonicznie z urzędem.

Nie, przedterminowy czek traci ważność i nie można go już zrealizować. Jako oficjalny agent podatkowy możemy jednak zawnioskować o wydanie jego duplikatu. Dzięki temu urząd podatkowy ponownie wysoryginał przeterminowanego czeku oraz odpowiedni komplet dokumentów: Odzyskanie czeku.

Po weryfikacji i pełnym skompletowaniu dokumentów, jak najszybciej zajmujemy się składaniem zeznania podatkowego wyliczając maksymalną możliwą kwotę zwrotu. Gdy dokumenty znajdą się w angielskim urzędzie skarbowym urzędnik analizuje roczne zeznanie podatkowe i uwzględnia odpowiednie ulgi. Od momentu zgłoszenia rozliczenia podatku przeważnie do 8 tygodni urząd podejmuje decyzję o zwrocie podatku i wysyła decyzję podatkową zawierającą kalkulację Twojego rozliczenia podatku. Do 5-ciu tygodni od wystawienia takiego dokumentu powinien zostać wysłany czek.

Jeżeli z niewyjaśnionych przyczyn nie otrzymasz żadnej decyzji podatkowej - skontaktujemy się z urzędem sprawdzając czy dokument rozliczenia danego okresu podatkowego jest poprawny i czy urzędnik nie ma dodatkowych pytań. Kiedy w HMRC znajdują się inne dane niż te, które otrzymaliśmy - cała procedura się wydłuży i zwrot podatku z UK wraz z przelewem na konto klienta może potrwać nawet 12 miesięcy od momentu wysłania rozliczenia.

P45 otrzymujesz kończąc zatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii w trakcie roku podatkowego. P60 wystawiane jest przez pracodawcę po zakończeniu okresu podatkowego, nawet jeżeli wciąż jesteś zatrudniony. Choć wystawienie dokumentu P45/P60/Statement of earnings jest obowiązkiem danego pracodawcy to pamiętaj aby tego dopilnować. Na dokumentach wystawionych przez pracodawcę powinien widnieć numer National Insurance Number. Powyższe potwierdzenia zawierają dane o sumie całego wynagrodzenia i podatku, dlatego są najlepszymi dokumentami do starania się o zwrot podatku z UK. Odzyskanie podatku jest również możliwe na podstawie tygodniowych odcinków czyli Payslipów. Payslip to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz cotygodniową wypłatą. Aby starać się o najszybszy zwrot podatku pamiętaj, by wśród wymaganych dokumentów znalazły się również kopia Twojego dowodu osobistego oraz kopia nadania National Insurance Number (jeżeli nie widnieje on na karcie podatkowej).

Obowiązek rozliczenia się z podatku na terenie Wielkiej Brytanii mają głównie osoby samozatrudnione (posiadające status Self-Employed) oraz uzyskujące dochody ze sprzedaży nieruchomości, akcji czy inwestycji. Jeżeli Twój dochód wyniósł ponad £100 000 również musisz zamknąć swój rok podatkowy odpowiednim rozliczeniem. Będąc pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę - nie masz obowiązku rozliczania. Warto jednak przeanalizować, czy starając się o zwrot nadpłaconego podatku nie uzyskasz sporej kwoty zwrotu. Warto więc dokonać kalkulacji podatku z Wielkiej Brytanii za pomocą formularza kontaktowego kalkulator zwrotu podatku uk.

W Anglii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia i za ten okres możesz starać się o zwrot nadpłaconego podatku.

Ostatnie lata podatkowe, za które można się starać o zwrot podatku z UK to:

  • 2018/2019
  • 2019/2020
  • 2020/2021
  • 2021/2022
  • 2022/2023
Deklarację podatkową za aktualny okres podatkowy wyślemy do urzędy tylko w przypadku jeżeli nie masz planów powrotu do UK przed 5 kwietnia 2023. W innym przypadku zwrot podatku z Wielkiej Brytanii za ten okres nie jest możliwy.

Rezultat rozliczenia podatku jest uzależniony od wielu czynników, m. in. od wysokości potrąconego podatku przez pracodawcę, od ogólnej sytuacji finansowej, od przyznanych ulg oraz od pozostałych dochodów uzyskanych przez podatnika, dlatego wynikiem końcowym rozliczenia może być zwrot nadpłaconego podatku lub dopłata. Cały nadpłacony podatek nie zawsze jest możliwy odzyskania. Szacunkowy wynik rozliczenia poznasz bezpłatnie, korzystając z: Kalkulator zwrot podatku z Anglii. Ostateczny wynik będzie widoczny na decyzji podatkowej. Według naszych wyliczeń, średni zwrot podatku z Anglii oscyluje w granicach 3000 - 4000 zł. Na podstawie udostępnionych dokumentów odzyskamy największy zwrot podatku jaki tylko jest możliwy.

Twojego pytania nie ma na liście?
Zadzwoń lub napisz

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl