NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online

Zwrot Kindergeld

sty 25, 2023

Pobierając Kindergeld, wielu rodziców obawia się, że urząd zwróci się o zwrot kindergeld. Często można usłyszeć historie o zwrotach kwot sięgających kilku, a nawet kilkunastu tysięcy euro. Z tego powodu wiele rodzin decyduje się nie pobierać świadczeń rodzinnych z niemieckiej kasy rodzinnej nie chcąc przysporzyć sobie problemów.

Czy powyższe obawy są słuszne? W jakich sytuacjach należy zwrócić świadczenie Kindergeld i jak uniknąć tej przykrej sytuacji? Poniższe informacje odpowiadają na te pytania.

Kiedy jest konieczny Zwrot kindergeld

Kiedy Familienkasse prosi o zwrot Kindergeld?

Różne są przyczyny, powodujące otrzymanie przez wnioskodawcę wezwania do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku Kindergeld. Czasem powód może być bardzo błahy, wynikający z Twojej niewiedzy lub opieszałości. Zdarzają się jednak sytuacje, w których urząd może oskarżyć Cię o wyłudzenie.

Sprawy zaczynają się wówczas komplikować i do urzędu należy nie tylko zwrócić pieniądze ale również przesłać odpowiednie wyjaśnienia.

Opieszałość w wypełnianiu obowiązku informacyjnego

Bardzo często zdarza się, że świadczenia wypłacane są przez okres dłuższy niż posiadasz do nich prawo. Najczęściej są to sytuacje, w których rodzic pracujący w Niemczech zakończył pracę. Pracodawcy nie zawsze wydają dokumenty na czas, a przez to zaświadczenie o zakończonej pracy wpływa do kasy rodzinnej z opóźnieniem.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, kiedy pełnoletnie dziecko ukończyło naukę lub rozpoczęło pracę na pełny etat. W takich sytuacjach, Familienkasse po otrzymaniu potwierdzeń, wyśle prośbę zwrotu świadczenia, które zostało wypłacone po ustaniu prawa do zasiłku.

W momencie kiedy na dzieci jest pobieranie 500+ i zostaje rozpoczęte pobieranie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego na drugie lub kolejne dziecko - na dane dzieci traci się prawo do zasiłku. Jest to spowodowane wysokością świadczeń w Polsce.

Suma Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i 500+ przekracza wysokość Kindergeld. Wówczas nie tylko otrzymujemy polecenie zwrotu Kindergeld, ale również decyzję potwierdzającą wstrzymanie świadczeń rodzinnych z Niemiec.

Niewiedza osób pobierających zasiłek rodzinny Kindergeld

Świadczenie 500+ również sprowadziło na wiele rodzin kłopoty z Niemiec. Do maja 2022 roku, w przypadku występowania koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, świadczeniami w Polsce zajmowały Urzędy Wojewódzkie. Grono rodzin nie zawnioskowało o świadczenie Rodzina 500+, gdyż nie wiedziało, że mają taką możliwość, mimo pobierania Kindergeld z Niemiec.

Zdarzały się także sytuacje, gdzie urzędnicy (zapewne nieświadomie) wprowadzali wnioskodawców w błąd i informowali, że nie ma potrzeby wnioskować o świadczenie bo na pewno otrzymają odmowę.

Urząd Familienkasse musi też zapoznawać się z treścią decyzji przyznających lub odmownych za polskie świadczenia (głównie 500+). Jeżeli ich nie otrzyma, wysunie wniosek, iż świadczenie w Polsce mogło Ci przysługiwać. Wówczas pomniejszony zostanie Kindergeld, a za okres, w którym nie będziemy umieli udowodnić braku prawa do 500+ w Polsce, nadpłacone świadczenie należy zwrócić.

Od czerwca 2022 roku świadczenia w Polsce nie powinny stanowić takiego problemu jak do tej pory. W ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawie Polskich świadczeń, a 500+ przyznawane jest niezależnie czy którykolwiek z rodziców ma w Polsce odprowadzane składki czy nie.

Zwrot kindergeld wpłaca się do Familienkasse

Zatajenie informacji

Niemiecki urzędnik potrafi spojrzeć łagodnym okiem na wnioskodawcę, który spóźni się z przekazaniem jakiejś informacji lub nie wiedział, iż należy jakiś fakt zgłosić. Podając odpowiednie powody jesteśmy w stanie wybrnąć z wielu sytuacji.

Najgorszy przypadek występuje w momencie, w którym urzędnik dojdzie do wniosku, że celowo zatajono istotne dla sprawy fakty i zdarzenia. Wówczas urząd zmuszony jest do wszczynania postępowań o wyłudzenie świadczeń rodzinnych z Niemiec. Ma też pełne prawo do nałożenia na wnioskodawcę kar pieniężnych.

Czy o zmianie miejsca zameldowania rodziców należy informować urząd?

Zasiłek rodzinny Kindergeld przysługuje nawet do 25 roku życia dziecka, ale tylko, jeżeli spełnione są przesłanki zapisane w odpowiednich przepisach. Dlatego od momentu złożenia wniosku należy pamiętać, iż to wnioskodawca jest w obowiązku przekazywania urzędom wszystkich istotnych zmian dotyczących statusu rodziców jak i dzieci.

Przykłady informacji koniecznych do zgłoszenia

  • rozpoczęcie bądź zakończenie pobierania jakiegokolwiek zasiłku rodzinnego, na pierwsze dziecko i każde kolejne,
  • dane o zmianie zameldowania lub wyprowadzki jednego rodzica,
  • o zmianie szkoły lub zakończeniu nauki dziecka pełnoletniego,
  • dzieci mieszkają na czas nauki pod innym adresem,
  • dziecko i/lub rodzic rozpoczyna bądź kończy pracę,
  • decyzja o separacji bądź rozwodzie rodziców,
  • zarejestrowanie się przez dziecko lub rodzica w urzędzie pracy, pobieranie świadczenia chorobowego czy bezrobotnego

Nie zważaj na słowa znajomych i urzędników. Jeżeli tylko masz możliwość wnioskowania o świadczenia w Polsce - wnioskuj o każde możliwe. Zgłoś ten fakt do Familienkasse nawet, jeżeli uzyskasz od urzędnika informację, że urzędy przekazują między sobą informacje.

O czym pamiętać, aby współpraca z Familienkasse od złożenia wniosku przebiegała pomyślnie?

Bądź świadomy, że Familienkasse musi być informowane o wszystkich istotnych zmianach w Twojej rodzinie. Jeżeli utraciłeś prawo do Kindergeld poinformuj o tym urząd niezwłocznie. Na każdą korespondencję przesłaną do Ciebie odpowiedz jak najszybciej lub prześlij do urzędu pismo z informacją o powodzie, dla którego nie możesz dotrzymać terminu.

Jeżeli doszło do sytuacji, w której należy zwrócić świadczenie Kindergeld do urzędu - wykonaj przelew nie później niż w wyznaczonym terminie. Najczęściej do korespondencji urząd dołącza polecenie przelewu (wyglądające podobnie jak druk z poczty). Widnieją na nim informacje niezbędne do wykonania przelewu.

Masz problem z wykonaniem przelewu?

Jeżeli otrzymałeś decyzję lub pismo zawierające polecenie zwrotu - skontaktuj się z nami. Wytłumaczymy Ci, jak dokonać przelewu.

TimeTax

W TimeTax odmieniamy słowo „podatek” przez wszystkie możliwe przypadki uzyskiwanie zwrotu podatku z Niemiec to nasza specjalność. Ale… uzyskujemy, także zasiłek kindergeld oraz SOKA-BAU, o które także warto się starać pracując za zachodnią granicą.

Zobacz też