Strona główna 9 Holandia 9 Zorgtoeslag - dodatek do ubezpieczenia

Zorgtoeslag - dodatek do ubezpieczenia

lis 10, 2022

Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia to dla nas to świadczenie, które naszym klientom przynosi dodatkowe Euro za każdy przepracowany miesiąc w Holandii. Dodatkowe euro, które w ogólnym rozrachunku może oznaczać nawet kilka tysięcy złotych wypłaconych przez urząd.

Jak się o nie starać? Czy procedura jest złożona? Czy warto podejmować trud zmagań z urzędem zmierzających do uzyskania tego świadczenia? Na to ostatnie pytanie odpowiadamy już teraz – TAK! Zwrot ubezpieczenia z Holandii nie jest taki straszny!

Co to jest Zorgtoeslag?

Każda osoba pracująca na terenie Holandii ma obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Zorgtoeslag (potocznie określany jako dodatek do ubezpieczenia) stanowi rekompensatę poniesionych kosztów z tytułu tego obowiązku.

Prawda, że teraz zorgtoeslag zaczyna brzmieć bardziej przyjaźnie? Co warto wiedzieć by go uzyskać?

Zorgtoeslag

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Obowiązkowy pakiet ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii obejmuje podstawowy zakres usług medycznych, którego wykupienie jest obowiązkiem pracownika. W praktyce, najczęściej wykupuje go pracodawca. Zorgtoeslag pozwala uzyskać częściowy zwrot poniesionych kosztów ubezpieczenia – bez względu na to, kto odprowadza składkę. Dodatkowo, nie ma to wpływu na wysokość dodatku jaki będzie przysługiwał pracownikowi.

Podejmując zatrudnienie na terenie Holandii warto upewnić się, że pracodawca zrealizuje za Ciebie ten obowiązek w formie tak zwanej polisy zbiorowej. Jeśli nie, koniecznie zadbaj sam o tę formalność.

Komu przysługuje zorgtoeslag?

Uzyskać zwrot ubezpieczenia – Holandia mogą osoby, które spełniają trzy następujące warunki:

  • ukończyły 18 lat,
  • opłacały samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • ich dochody nie przekroczyły progu dochodowego na dany rok.

Próg dochodowy

Próg dochodowy to tak zwane widełki, w ramach których mieścić powinny się osiągane dochody, by skorzystać z zorgtoeslag. Aby otrzymać dofinansowanie, dochody osiągnięte w 2022 roku przez pracownika nie mogą przekroczyć rocznie

  • 32 000 Euro dla osoby samotnej,
  • 41 000 Euro dla związków partnerskich i małżeństw.

Należy pamiętać, że im większy dochód tym mniejsze dofinansowanie.

Dodatek do ubezpieczenia Holandia progi

Coroczne zmiany dotyczące zorgtoeslag

Holenderska administracja co roku ogłasza kryteria dochodowe i wysokość dopłaty, jaką można uzyskać. Dlatego też szacując możliwe do uzyskania świadczenie, warto zwrócić uwagę na aktualność posiadanych informacji.

Ile wynosi zorgtoeslag?

Wysokość dodatku zorgtoeslag uzależniona jest od osiąganego dochodu w Holandii oraz poza nią, a także tego, czy dochody były uzyskiwane samodzielnie, czy w ramach wspólnego rozliczania z małżonkiem lub partnerem.

Maksymalna kwota dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 111 Euro miesięcznie dla osoby samotnej (1 332€ – na cały rok) i 212 Euro miesięczne w przypadku związków, w których obie osoby są ubezpieczone w Holandii (tj. 2 544€ – na cały rok).

Czy można uzyskać zorgtoeslag wspólnie?

Nie tylko można, ale w niektórych przypadkach nawet trzeba! Zamierzając wnioskować w Holandii o dodatki takie jak Zorgtoeslag, formularz składa się zawsze wspólnie. Ale od początku…

W kontekście dodatku do ubezpieczenia mówimy o toeslagpartner, czyli partnerze “do dodatków”, w tym zorgtoeslag. Jest to osoba, z którą prowadzimy gospodarstwo domowe, co oznacza, przysłowiowe dzielenie łoża i stołu.

Warto odnotować, że nigdy nie wnioskujemy o zorgtoeslag osobno będąc w związku partnerskim lub małżeńskim. Dodatkowo, oboje toeslagpartnerzy mieli nadany holenderski numer podatkowy (BSN).

Drugi rodzaj partnerstwa to posiadanie partnera fiskalnego, czyli partnerstwo do wspólnego rozliczenia podatku. W tym przypadku muszą być spełnione określone warunki do rozliczenia. Rozliczenie wspólne jest możliwe, jeśli podatnik posiada partnera fiskalnego. Partnerstwo fiskalne oznacza związki tworzone przez:

  • małżonków,
  • osoby niezamężne posiadające notarialne potwierdzenie konkubinatu,
  • osoby niezamężne wspólnie zameldowane przez cały rok i posiadające wspólne dziecko,
  • osoby niezamężne wspólnie zameldowane przez cały rok i będące współwłaścicielami, mieszkania, w którym są zameldowane

z nadanym numerem SoFi/BSN.

Komu przysługuje Zorgtoeslag w Holandii?

Dodatek do ubezpieczenia – Zorgtoeslag jest przyznawany za każdy miesiąc odprowadzania składek na ubezpieczenie. Dokumentem, który potwierdza okresy ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa lub zaświadczenie o okresach opłacania ubezpieczenia.

Jeśli Twój pracodawca opłaca za Ciebie ubezpieczenie zdrowotnie w oparciu o tzw. “polisę zbiorową” to wówczas potwierdzeniem wykupienia i opłacania ubezpieczenia mogą być paski wypłat – salarisy, ponieważ na nich jest widoczna składka pobierana na poczet ubezpieczenia.

Uwaga! Należy pamiętać, że jeśli ubezpieczenie opłaca pracodawca, wówczas podczas przerw w pracy, spowodowanych np. urlopem bezpłatnym, ubezpieczenie najczęściej nie jest opłacane. Jeśli ubezpieczenie nie jest opłacone pierwszego dnia danego miesiąca, to za ten miesiąc nie będzie przysługiwać Ci świadczenie Zorgtoeslag.

Zorgtoeslag to nawet 2021Euro!

Czas na złożenie wniosku

Wniosek o dodatek Zorgtoeslag – formularz, można złożyć za pośrednictwem tożsamości cyfrowej DIGID, w przypadku osób zameldowanych w Holandii lub za pośrednictwem specjalistów dysponujących komercyjnym oprogramowaniem.

Poza opłacaniem ubezpieczenia warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o zorgtoeslag w ściśle określonym terminie. Co oznacza, że za pracę w 2022 roku będziemy mogli wnioskować do 31.08.2024.

Reguła mówi, że terminem wnioskowania jest zawsze koniec sierpnia roku następującego, po roku, za który zamierzamy wnioskować o świadczenie. Nie ma możliwości zawnioskowania o zorgtoeslag za wcześniejsze lata (wstecz).

Wniosek o dodatek zdrowotny zorgtoeslag aanvragen

Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć w urzędzie Belastingdienst Toeslagen specjalny wniosek określany jako zorgtoeslag aanvragen . Zwrot ubezpieczenia z Holandii – Zorgtoeslag, wypłacany jest na konto bankowe, więc we wniosku trzeba podać poprawny numer rachunku. Od jego prawidłowości, zależy czy pieniądze wpłyną na Twoje konto, warto sprawdzić jego poprawność dwa razy.

Do wniosku o zorgtoeslag należy dołączyć informację o osiąganych dochodach w Holandii i poza nią oraz wszystkie dane osobowe, a także kopie holenderskiej polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzającego opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego).

Czas oczekiwania na przyznanie dodatku do ubezpieczenia

Średni czas oczekiwania na decyzję zorgtoeslag wynosi około 8 tygodni. Co ważne, osoby, które wyjeżdżają z Holandii i kończą pracę w tym kraju, a otrzymują ten dodatek wypłacany miesięcznie, muszą złożyć wniosek o wstrzymanie wypłat tzw. zamknięcie Zorgtoeslag.

Sposoby wypłacania świadczenia

Zorgtoeslag może być wypłacany przez urząd na dwa sposoby, pierwszym sposobem jest wypłata w miesięcznych stawkach. Za minus tej metody możemy uznać fakt, iż urząd może wydać nawet kilka decyzji wstępnych, które się wzajemnie anulują.

Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż urząd nie będzie posiadał rzetelnej informacji o dochodzie, ani ogólnej sytuacji, w danym roku, osoby ubezpieczonej. Co może spowodować, że na koniec roku otrzymamy decyzję z czekiem, na podstawie którego, będziemy zobowiązani do zwrotu części otrzymanego zorgtoeslag na rzecz urzędu.

Druga metoda wypłacania zorgtoeslag, którą polecamy naszym klientom to wnioskowanie o dodatek na koniec roku, kiedy posiadamy już konkretnie informacje na temat naszej sytuacji ubezpieczeniowej tj. wysokość dochodów, oraz okresy kiedy składki ubezpieczenia były opłacone.

Decyzja “na zero”

Zdarza się, że wnioskując o zorgtoeslag podatnik otrzymuje z urzędu decyzję odmowną, często określaną jako “decyzję na zero”, wówczas jedynym rozwiązaniem jest wysłanie odwołania, jako osobne pismo do urzędu. Podstawą do jego wysłania jest polisa ubezpieczeniowa lub jakikolwiek dokument potwierdzający okresy opłacania ubezpieczenia w danym roku.

Podsumowanie

Z uzyskaniem tego dodatku nie warto zwlekać, czas biegnie bardzo szybko i łatwo przeoczyć termin przesłania wniosku o zorgtoeslag. Sugerujemy skorzystanie z pomocy specjalistów, firm takich jak TimeTax, dzięki nam skompletowany wniosek o zorgtoeslag trafi do urzędu.

Praktyka pozwala nam uniknąć błędów i braków formalnych. Dzięki temu nasi klienci, w bardzo krótkim czasie uzyskują należną wpłatę.

4.6/5 (9)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też