Strona główna 9 Szwecja 9 Podatki w Szwecji

Podatki w Szwecji

lis 30, 2022

Niezależnie od tego w jakim kraju się pracuje warto rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych pracownika. Kiedy warto, a kiedy trzeba złożyć deklarację podatkową do szwedzkiego urzędu skarbowego? Czym może zaskoczyć nas system podatkowy w Szwecji. Dlaczego Szwecja to kraj gdzie system podatkowy należy do “droższych” niż w innych krajach? Jakie podatki w Szwecji czekają na podatników?

Szwedzki podatek państwowy i podatek gminny

Mieszkając w Szwecji masz obowiązek podatkowy. Wynika on przeważnie z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, lub w momencie kiedy obowiązuje cię któryś z innych podatków: podatek węglowy, podatek siarkowy, podatek vat czy podatki ekologiczne. Także zobowiązania od osób fizycznych, na które czeka urząd podatkowy jest spora. Nie prowadząc działalności gospodarczej najsilniej odczujemy fakt opłacania podatku dochodowego.

Podatki w Szwecji z całą pewnością nie należą do niskich,. Przykładowo zarabiając powyżej 290 tys. Koron Szwedzkich rocznie (SEK) pracownik zobowiązany jest do opłacenia podatku państwowego wynoszącego 20-25% wysokości uzyskanego dochodu.

Jeśli pracowałeś na terenie Szwecji krócej niż pół roku, od Twojego dochodu nie będzie odprowadzany wyższy podatek lokalny (tzw. podatek gminny). W przeciwnym razie jego wysokość zależy od władz gminy i najczęściej wynosi około 31% od podstawy opodatkowania.

Ulgi podatkowe i inne odliczenia przychodzą jednak z ratunkiem dla wszystkich osób, którym przyszło wykonać rozliczenie podatku ze Szwecji. Dzięki nim zapłacimy niższe kwoty, np.: na rzecz podatku gminnego.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Kto ma obowiązek rozliczenia podatku i czy trzeba rozliczać się w Polsce?

O zwrot podatku ze Szwecji może starać się każdy, kto legalnie pracował w Szwecji a pracodawca (szwedzki przedsiębiorca) realizował obowiązek podatkowy. Oznacza to odprowadzanie przez pracodawcę w danym roku podatkowym podatku dochodowego, którego wysokość określa szwedzki fiskus. A także odprowadza się składkę emerytalną i składki ubezpieczeniowe. Obowiązek rozliczenia nabywa się w momencie, w którym praca w Szwecji wynosi powyżej 184 dni. Nie jest to jednak jedyny warunek.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych ma bowiem miejsce tylko w przypadku, kiedy sam podatnik lub jego pracodawca zawnioskuje do urzędu o nałożenie specjalnego podatku w wysokości 25% (podatek państwowy) tzw. podatek SINK. Wówczas podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, ale również nie będzie musiał się obawiać względem Urzędu Skarbowego żadnych zobowiązań płacowych.

Składanie deklaracji w szwedzkim urzędzie skarbowym na podstawie kart podatkowych z dopiskiem SINK nie jest więc konieczne. W przypadku opłacania podatku państwowego, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy podatnik otrzyma wezwanie do rozliczenia.

Kto ma obowiązek rozliczenia podatku i czy trzeba rozliczać się w Polsce?

O zwrot podatku ze Szwecji może starać się każdy, kto legalnie pracował na terenie Szwecji
i miał odprowadzany podatek dochodowy do tamtejszego Urzędu Skarbowego. Niektóre źródła głoszą, że obowiązek rozliczenia nabywany jest w momencie, w którym praca na terenie tego kraju wynosi powyżej 184 dni, nie jest to jednak jedyny warunek.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych ma bowiem miejsce tylko w przypadku, kiedy sam podatnik lub jego pracodawca zawnioskuje do urzędu o nałożenie specjalnego podatku w wysokości 25% (podatek państwowy) tzw. podatek SINK. Wówczas podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, ale również nie będzie musiał się obawiać względem Urzędu Skarbowego żadnych zobowiązań płacowych. Składanie deklaracji podatkowej na podstawie kart podatkowych z dopiskiem SINK nie jest więc konieczne. W przypadku opłacania podatku państwowego, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy podatnik otrzyma wezwanie do rozliczenia.

Jeśli pracowałeś w Szwecji dłużej niż pół roku, od Twojego dochodu odprowadzany jest wyższy podatek tzw. podatek gminny. Jego wysokość zależy od władz gminy i najczęściej wynosi około 31%.

podatki w Szwecji niezbędne dokumenty

Czy muszę rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce?

Dochód uzyskany w Szwecji powinno wykazać się przed polskim urzędem skarbowym natomiast na mocy umowy między rządem Królestwa Szwecji a rządem Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód szwedzki, nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Jest on jednak brany pod uwagę w przypadku wyliczenia stopy procentowej podatku dochodowego nakładanego na pozostały dochód pochodzący z Polski.

W deklarację podatkową wpisujemy tylko dochody uzyskane przez podatnika, na to w jakiej wysokości zostanie naliczony podatek dochodowy nie ma wpływu dochód małżonka. Rozliczenie dochodów jest realizowane zawsze indywidualnie.

Polscy rezydenci podatkowi co roku muszą się rozliczyć z polskim urzędem skarbowym. W przypadku czerpania dochodu także w Szwecji konieczne jest wykazanie tych wpływów w deklaracji PIT36 ZG.

Podatek dochodowy, szwedzkie deklaracje podatkowe

Szwedzki urząd skarbowy wysyła deklaracje podatkowe (tzw. INKOMSTDEKLARATION 1) na przełomie marca i kwietnia na adres podatnika, który ma zgłoszony w Urzędzie. Deklaracje te mają charakterystyczny żółty kolor.

Często niestety dzieje się tak, że adres zgłasza pracodawca. Podając przy tym adres siedziby firmy lub tymczasowy adres zamieszkania podatnika w trakcie jego pobytu w Szwecji. Klienci często zapominają, że to właśnie w ich gestii leży zmiana tego adresu w Urzędzie na aktualny, kiedy rezygnują z zachowania obecnej pracy i adresu. Skutkuje to opóźnieniem dotarcia deklaracji do podatnika lub całkowitego braku jej otrzymania.

W takiej sytuacji również można zgłosić się do nas i skorzystać z dodatkowej usługi jaką jest kolejno: zmiana adresu w Szwecji, a następnie zamówienie deklaracji ze Szwecji pod postacią duplikatu. Do realizacji niezbędny jest jednak Personnummer, czyli szwedzki numer personalny - odpowiednik naszego PESELU. Dzięki niemu pracownik zostanie wpisany do rejestru ludności a to sprawi, że łatwiej będzie mu wynająć mieszkanie, podjąć pracę, założyć konto w banku oraz skorzystać z opieki zdrowotnej.

Deklarację podatkową należy złożyć do szwedzkiego urzędu podatkowego w terminie do 2 maja. Po jego przekroczeniu Urząd może wysłać ponaglenie pisemne z wyznaczonym kolejnym terminem do którego deklaracje podatkową należy dosłać do Urzędu, lub też wystawić decyzję z automatu z naliczoną karą 2500 koron szwedzkich. Od takiej decyzji podatkowej można odwołać się do roku czasu.

Odwołanie ma jednak sens kiedy klient potrafi przedstawić dokumenty potwierdzające koszty np. na przejazdy lub zakwaterowanie w Szwecji, które realnie są w stanie zwiększyć zwrot nadpłaconego podatku.

podatki w Szwecji

Uwzględnienie kosztów w deklaracji podatkowej

By rozliczenie przyniosło zwrot podatku ze Szwecji warto zwrócić uwagę i zadbać o to by rozliczyć koszty. Szwedzki system podatkowy pozwala na odpisanie zwrot podatku ze Szwecji podwyższyć można poprzez odpis kosztów jakie ponosił pracownik tj:

 • koszty dojazdów do pracy oraz zamieszkania w Szwecji - na podstawie prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego tj, kiedy centrum interesów życiowych podatnika znajduje się w Polsce
 • koszty podróży służbowych tzw. Traktamente
 • koszty odsetek od kredytu hipotecznego
 • diety na wyżywienie na pierwsze 30 dni pracy
 • koszty kształcenia, odzież robocza, kursy pracownicze

UWAGA: Odliczenie kosztów z tytułu kształcenia jest możliwe tylko pod warunkiem, że kształcenie jest niezbędne do zachowania aktualnej pracy. Odpis nie przysługuje, jeżeli kształcenie jest prowadzone w celu poszukiwania nowej pracy.

 • ulga podatkowa od dochodu tzw. Jobbskattereduktion
 • ulga podatkowa zależna od okresu pracy tzw. Grundavdrag

Uwarunkowaniem z jakich ulg przy zwrocie podatku można skorzystać jest w pierwszej kolejności posiadanie do nich prawa. Dzieje się tak, jeżeli co najmniej 90% Twoich dochodów pochodzi ze Szwecji.

Dokumenty potwierdzające koszty są wystawiane przez pracodawcę lub przedstawione przez podatnika w formie własnych faktur, biletów, paragonów. Odzyskanie podatku w tym przypadku jest wówczas dużo prostsze.

podatki w Szwecji formalności podatkowe

Koszty i ulgi podatkowe w rocznej deklaracji podatkowej

Szwedzki system podatkowy pozwala na odpisanie podczas rozliczenia podatku kosztów jakie ponosił pracownik tj:

 • koszty dojazdów do pracy oraz zamieszkania w Szwecji - na podstawie prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego tj, kiedy centrum interesów życiowych podatnika znajduje się w Polsce
 • koszty podróży służbowych tzw. Traktamente
 • koszty odsetek od kredytu hipotecznego
 • diety na wyżywienie na pierwsze 30 dni pracy
 • koszty kształcenia, odzież robocza, kursy pracownicze

UWAGA: Odliczenie kosztów z tytułu kształcenia jest możliwe tylko pod warunkiem, że kształcenie jest niezbędne do zachowania aktualnej pracy. Odpis nie przysługuje, jeżeli kształcenie jest prowadzone w celu poszukiwania nowej pracy.

 • ulga podatkowa od dochodu tzw. Jobbskattereduktion
 • ulga podatkowa zależna od okresu pracy tzw. Grundavdrag

Uwarunkowaniem z jakich ulg podatkowych można skorzystać jest w pierwszej kolejności posiadanie do nich prawa. Podatnikowi przysługuje prawo do ulg jeśli 90% jego dochodów pochodzi ze Szwecji. Klienci oddelegowani do pracy, którzy przedstawiając dokument A1 potwierdzający okres i miejsce delegowania mogą również od zeznania podatkowego odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne.

Dokumenty potwierdzające koszty mogą być wystawione przez pracodawcę lub przedstawione przez podatnika w formie własnych faktu, biletów, paragonów. Odzyskanie podatku, w tym przypadku jest wówczas dużo prostsze. Przysługujące ulgi uwzględnia się w ramach rozliczenia podatku dochodowego opłaconego w formie składki pracodawcy.

Formalności związane z uzyskaniem zwrotu podatku ze Szwecji czyli jakie dokumenty potrzebuję do uzyskania zwrotu podatku

Ważne jest by składając deklarację podatkową podatnik zadbał o poprawność swoich danych. Do uzyskania zwrotu podatku należy przygotować:

 • deklarację podatkową czyli tzw. Inkomstdeklaration w oryginale (oba egzemplarze wraz z załącznikami) istotne ponieważ wysyłka deklaracji podatkowej odbywa się w dalszym ciągu drogą pocztową. UWAGA: Jeśli nie otrzymałeś deklaracji zgłoś się do nas.
 • kartę podatkową KU10 KU13 lub KU14 od szwedzkiego pracodawcy z uwzględnieniem, że od 2020 roku pracodawca nie ma on obowiązku jej wydać, więc jeśli jej nie otrzymałeś, zastąp ją odcinkami miesięcznymi, na których znajdą się szczegółowe informacje na temat Twoich zarobków,
 • w celu potwierdzenia konta bankowego druk "Bank account for tax refunds"
 • oryginał zaświadczenia z kontem bankowym, na które ma wpłynąć zwrot w wersji IBAN i kodem SWIFT UWAGA: Zwrot może być wypłacony wyłącznie na konto podatnika,
 • potrzebna będzie także kserokopia dowodu osobistego.

Składając dokumenty za pośrednictwem naszych specjalistów urząd poprosi Cię o przekazanie swoich danych poprzez wypełnienie prostej ankiety. Podpiszesz także umowę na świadczenie usługi rozliczenia podatku ze Szwecji

Dodatkowe dokumenty do odwołania od decyzji:

 • podpisany druk Begäran om omprövning
 • kopia decyzji podatkowej za dany rok

Kiedy otrzymam decyzję ze szwedzkiego urzędu skarbowego?

Decyzje podatkowe Urząd Skarbowy wystawia między wrześniem a grudniem. Dotyczy to jednak rozliczeń, które podatnik wykonał w terminie. Rozliczenia po terminie urząd rozpatruje do roku czasu. Decyzje podatkową wysyła się na adres podatnika zgłoszony w urzędzie. Plusem jest, że większość zeznań podatkowych zakończone jest zwrotem podatku. Rzadkością jest aby osoby opodatkowane musiały zwracać niedopłaty pobranego podatku. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność czas na opłacenie czeku to 90 dni. W Szwecji zwrot podatku wypłacany jest na konto bankowe zgłoszone w urzędzie, o wszelkich zmianach należy urząd niezwłocznie poinformować.

TimeTax - rozliczymy szwedzki podatek dochodowy pracownika

Oferujemy profesjonalne rozliczenie podatku ze Szwecji. Dzięki naszemu wsparciu możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku ze Szwecji. Zrekompensuje on choć trochę utratę części środków, jakie zostały przekazane do urzędu skarbowego w Szwecji.

podatki w Szwecji z TimeTax
3.9/5 (10)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też