Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 
Rozliczenie podatku z Niemiec
 
Dokumenty do pobrania Kalkulator
Uwaga!
Termin rozliczenia w Niemczech zostanie od 2019 roku dla deklaracji podatkowych począwszy od roku podatkowego 2018 wydłużony do 31.07.
Niedotrzymanie terminu może powodować naliczenie kary pieniężnej za każdy miesiąc opóźnienia.
 
 
O zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec może się starać każdy, kto pracował w Niemczech i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Rozliczyć się z urzędem skarbowym (Finanzamt) możemy do 4 lat wstecz, czyli w 2020 roku można jeszcze rozliczyć 2016 rok. Co do zasady, podatnik nie ma obowiązku rozliczenia, chyba że spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 
- podatnik ma nadany Steuernummer,
- podatnik ma przyznany przez Urząd Skarbowy tzw. Steuerfreibetrag,
- podatnik ma przyznaną trzecią lub szóstą klasę podatkową – Steuerklasse 3 lub 6,
- podatnicy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec (Gewerbe),
- emeryci, renciści,
- osoby pobierające świadczenia w Niemczech.
 
Osoby które nie posiadają obowiązku rozliczenia nie muszą składać deklaracji, jednak urząd (Finanzamt) może wezwać do rozliczenia osobę nie mającą ustawowego obowiązku rozliczeniowego. Wtedy rozliczenie jest obligatoryjne. Od roku 2014 osoby, które rozliczały się już w poprzednich latach powinny rozliczać się na bieżąco. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować wezwaniem z urzędu niemieckiego z naliczonymi karami.
 
Kwoty wolne od podatku:
 
2016 = 8.652,00 euro
2017 = 8.820,00 euro
2018 = 9.000,00 euro
2019 = 9.168,00 euro
 
Dokumenty do rozliczenia
 
Aby rozliczyć się z podatku należy posiadać kartę podatkową (Lohnsteuerbescheinigung), która jest wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub miesięczne odcinki z wypłaty (Abrechnung) za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego.
 
Nie posiadasz karty podatkowej? Nic straconego! Zgłoś się do nas – możemy spróbować ją odzyskać!
 
Rozliczenie wspólne czy indywidualne
 
Wysokość zwrotu zależy od kwoty zarobków oraz kwoty odprowadzonego podatku. Nie należy go jednak mylić z kwotą podatku odprowadzonego przez pracodawcę. O ile w przypadku osób o niższych dochodach (około 10 000 EUR) możemy prawie zawsze oczekiwać zwrotu 100% kwoty odprowadzonego podatku, to w przypadku osób o wyższych dochodach pełny zwrot nie jest możliwy.
 
Rozliczenie indywidualne ma zastosowanie do podatnika będącego stanu wolnego (kawaler/panna), wdowca, rozwodnika lub osoby będącej w związku małżeńskim nie spełniającej jednak kryteriów do rozliczenia wspólnego.
 
Rozliczenie wspólne ma miejsce w przypadku uwzględnienia w rozliczeniu małżonka i jego dochodów. Możliwość takiego rozliczenia przysługuje podatnikowi, który nabył nieograniczony obowiązek podatkowy. Od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej, obywatelom polskim przysługuje prawo wspólnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem. Jest to zmiana wpływająca korzystnie, zwłaszcza dla osób osiągających wyższe dochody. Współmałżonek nie musi posiadać zameldowania na terenie Niemiec. Nie ma znaczenia również fakt, czy małżonkowie rozliczają się w Polsce razem, czy osobno. Ich wspólny dochód poza terenem Niemiec nie powinien przekroczyć kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo przy rozliczeniu wspólnym można odpisać od podatku dodatkowe koszty np. koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Zarówno przy rozliczeniu indywidualnym jak i wspólnym należy pamiętać o ulgach, które mogą obniżyć kwotę podatku należnego, tj. rachunki za noclegi, wynajem mieszkania, bilety autobusowe czy autokarowe, Internet, komórkę (operatora niemieckiego), a także ryczałtowe rozliczenie dojazdów z miejsca zamieszkania do pracy w Niemczech.
Dochody uzyskane w innych krajach w danym roku podatkowym mają również wpływ na kwotę naliczonego podatku należnego w Niemczech.
 
Uwaga!
Rozliczając podatek Niemiecki niekoniecznie uzyskamy zwrot podatku. W pewnych okolicznościach rozliczenie może zakończyć się obowiązkiem dopłaty podatku do urzędu (Finanzamtu).
 
Czas trwania rozliczenia
 
Czas oczekiwania na zwrot twa średnio od 3 do 6 miesięcy. Termin ten jest umowny, a urząd nie ma limitu czasowego na rozpatrzenie złożonej deklaracji. Wynikiem rozliczenia jest decyzja z Urzędu Skarbowego wysłana na adres podatnika. Ewentualny zwrot podatku jest przelewany na konto podane przy składaniu dokumentów. Przelew dokonywany jest w walucie euro chyba, że podatnik podał konto złotówkowe, nastąpi wtedy przewalutowanie kwoty zwrotu.
 
Rozliczenie dochodów osiągniętych na terenie Niemiec, a polski urząd skarbowy
 
Pomiędzy Polską a Niemcami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje, że dochody opodatkowane w jednym kraju są brane pod uwagę w drugim kraju na zasadzie tzw. „odliczenia z progresją”. Oznacza to, że dochody uzyskane w Niemczech należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce. Jeśli jednak suma dochodów z obu krajów spowoduje przekroczenie któregoś z progów podatkowych, wówczas może powstać konieczność dopłaty podatku od uzyskanych dochodów
Krok po kroku
 
1. Otrzymałeś już kartę podatkową? Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 40 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika lub zaznacz na ankiecie opcję płatności po rozliczeniu (szczegóły w cenniku usług).
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby rozliczenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Niemiec – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg rozliczenia!

Zgłoszenia Online

captcha

Można nam zaufać

TimeTax Sp. z o.o. Zwrot Podatku OpoleOpinie o TimeTax Barbara Zabiega-Wikowska

Logowanie