NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online

Pracując za granicą trzeba się rozliczyć w Polsce?

wrz 15, 2022

Osoby pracujące za granicą muszą pamiętać o obowiązku rozliczania się z polskim urzędem skarbowym – rozliczyć w Polsce trzeba wszystkie przychody uzyskane poza granicami niezależnie od ich źródła i wysokości. Co więcej, może dojść do sytuacji, w której podatnik będzie musiał rozliczyć się w dwóch krajach.

Jeśli osoba pracująca za granicą przebywała w Polsce krócej niż 184 dni, to traci status polskiego rezydenta podatkowego. W praktyce oznacza to, że konieczne jest rozliczenie się wyłącznie z dochodów uzyskiwanych w kraju i nie jest wymagane rozliczenie podatku z zagranicy. Rezydentem podatkowym w Polsce staje się osoba, która przebywa na terenie kraju dłużej niż przez 183 dni roku i utrzymuje daleko idące związki z państwem.

Kiedy trzeba zapłacić podatek z zagranicy?

Pracodawca zatrudniający polskiego pracownika za granicą zobligowany jest do pobierania zaliczek na podatek dochodowy w danym kraju i rozliczania się z tamtejszym urzędem skarbowym. Co ważne, polski pracownik w kraju, w którym pracuje, nie jest traktowany jako rezydent podatkowy, a więc nie musi rozliczać się ze wszystkich swoich dochodów, a jedynie z tych uzyskanych na terenie danego państwa. W Polsce natomiast konieczne jest wykazanie wszystkich swoich przychodów i wynagrodzeń. Przykładowo, pracując w 3 różnych państwach, trzeba rozliczyć się z wyłącznie z zarobków uzyskiwanych na terenie określonego kraju. W Polsce natomiast należy złożyć dodatkowe zeznanie i rozliczyć się ze wszystkich dochodów uzyskiwanych w 3 krajach.

Polscy podatnicy mogą korzystać z ulg podatkowych i kwot wolnych od podatku, które obowiązują na terenie innych państw. Wnioski o zwrot nadpłaty składa się w rozliczeniu rocznym, a o zwrot można ubiegać się, zarówno przebywając za granicą, jak i po powrocie do kraju.

Zobacz też